– Alle barn har rett på trygg skolevei. Det har de ikke nå