– Det er fornuftig å få tungtransporten knyttet til havneterminaler ut av sentrum