Gir grønt lys for landbasert lakseoppdrett på Kleppstad

foto