– Lofotkraft er i en fase hvor vi har behov for kapital til utvikling av våre virksomhetsområder, og vi har eiere som også har behov for kapital.

Det skriver konsernet i en pressemelding, hvor de uttaler at organisasjoner som hjelper mennesker i nød i Ukraina har størst behov for kapital nå.

– Konsernstyret i Lofotkraft har vedtatt å bevilge 1 million kroner til nødhjelp, og utfordrer samtidig flere selskap i bransjen til å gjøre det samme, sier konsernsjef Arnt M. Winther.

– Russlands invasjon påfører befolkningen i Ukraina menneskelige lidelser det knapt er mulig å fatte. Invasjonen gjennomføres på en ytterst brutal måte, og er et totalt brudd på folkeretten. Den kan ikke forsvares på noen måte, sier han i pressemeldingen.

Lofotkraft mener befolkningen i Ukraina viser en heroisk motstand når de kjemper for å videreføre demokratiet sitt, og retten til å velge sine ledere.

– De kjemper dermed vår kamp, vi som er så heldig å bo i et demokrati der vi respekterer at mennesker er forskjellige og har egne meninger og ønsker, sier Winther.

Han syns det er fint å se at solidariteten og givergleden i Norge er stor, og at det sendes utstyr til Ukraina og nabolandene.

– Tilbakemeldingen fra nødhjelps-organisasjonene er at det de trenger aller mest nå, er penger til innkjøp av vann, mat og annet nødvendig utstyr lokalt, sier Winther, som er glad for at Lofotkraft kan bidra til nødhjelpsarbeidet.

Les også:To ganger i måneden gjøres pauserommet klart til behandling: – Det er en forebyggende rutine