Barnehage, grunnskole og videregående skole dominerte debatten

foto