Ber kommunedirektøren snu angående nedleggelse av Skrova barnehage

foto