Sjåfører får utsatt frist for fornyelse av kjøreseddel

foto