Knytter verksted-innbrudd til innbrudd i småbåthavner