Positiv til næringsutvikling, men vil bevare dagligvarebutikken