Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide i en pressemelding.

Hun advarer imidlertid mot full stans i prosessen.

– Helse Nords utfordringer er reelle. Bemanning og økonomi må under kontroll. Vi må sikre kvalifisert personell i framtida, sier hun.

– Men Helse Nord kan ikke overse Hurdalsplattformen. Vi skal utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet og akutt-tilbudet.

Forsvinner ikke ved å stanse pågående arbeid

Hun fremhever at full stopp i endrings-prosessene ikke er noen god løsning.

– Rekrutteringsutfordringene i landsdelens sykehus og kommunale helsetjenester forsvinner ikke ved å stanse det pågående arbeidet. Hovedårsaken til utfordringene er mangel på fast ansatte kvalifisert helsepersonell og derved økende andel innleie, understreker Elin Dahlseng Eide.

Men hun er sterkt kritisk til at Helse Nord ikke har gitt noen av arbeidsgruppene i oppdrag å adressere rekrutteringsutfordringene og økende innleie fra vikarbyråer.

– Utfordringene må konkretiseres. Hvilke typer arbeidstakere mangler hvor, og hvordan kan en ny strategi for rekruttering gi økt attraktivitet?

– Prosessen må forankres mye bedre

Arbeiderpartiets gruppeleder viser til at de foreslåtte kutt i akutt- og fødetilbud har skapt stor usikkerhet og utrygghet for befolkning og næringsliv i Nordland.

– Det er avgjørende at Helse Nord tar til seg meldingene fra politiske miljø og folk flest. Prosessen må forankres mye bedre, og kommuner og fylkeskommuner må involveres.

Forventer prioriteringer

Hun forventer at Helse Nord prioriterer tiltak for å beholde og rekruttere helsepersonell i landsdelens sykehus.

– De 200 millionene som regjeringen har bevilget over statsbudsjettet for å beholde og rekruttere personell i Helse Nord, er en god start.

Totalberedskapskommisjonen har nylig konkludert med at sykehusene i Nord-Norge er svært viktige i en nasjonal beredskapssammenheng, og anbefalte i sin rapport styrking av spesialisthelsetjenesten og akuttberedskapen i landsdelen.

– Arbeidsgruppenes forslag tar på ingen måte høyde for kommisjonens anbefalinger, sier Elin Dahlseng Eide.