Det var særlig én sak som fikk ordførerkandidaten til å engasjere seg politisk