Ligger an til tidligere sesongstart enn vanlig

foto