Ketils stilling lyst ut på nytt: – Det er utfordringer med å rekruttere ledere i politiet