Diskusjon om boplikt skapte uenighet: – Fungerer som et hinder