– Det er sikkert mange Lars Monsen-wannabes som kunne tenke seg å bo i Finnmark. Gi dem penger for å gjøre det, sier han til Minerva.

Andreassen mener det er viktig å fjerne fokus fra dyre infrastruktur- og batteriprosjekter og heller sørge for at folk flytter til Nord-Norge. I dag er det i underkant av 600.000 personer som bor i Nord-Norge, inkludert i Nord-Trøndelag.

Den profilerte økonomen foreslår, i intervjuet med Minerva, at man starter med 20–30.000 kroner i året, og deretter gradvis betaler ut mer, helt til man får befolkningsveksten man vil ha.

Når det gjelder hvem som bør få en slik støtte, mener han at den bær være forbeholdt samtlige som er i arbeid i privat eller offentlig sektor.

Blir en slik ordning innført, vil det derimot koste flesk.

Får de rundt 500.000 som bor utenfor de såkalte pressområdene (Alta, Bodø og Alta), 100.000 kroner i støtte per snute, vil den årlige kostnaden være på 25. milliarder kroner.