– Folk tror vi bare skyter med pil og bue her oppe

foto