Får 1,3 millioner mer enn budsjettert fra Havbruksfondet

foto