Etterlyser bedre vedlikehold og beplanting i kommunen

foto