– Med foreslått byggehøyde på 3-4 etasjer vil det ikke være økonomi i å bygge nytt på denne tomten

foto