Trangere tider og behovet for strammere prioritering gjør at en rekke prosjekter i NTP blir justert eller forskjøvet. Et av dem er oppgraderingen av E10 gjennom Lofoten, som ifølge Statens Vegvesen ikke er tilstrekkelig utredet, og hvor det mangler planvedtak.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) er lite fornøyd med beskjeden fra vegvesenet.

– Jeg har tenkt å komme til Lofoten med hele transportkomiteen til høsten. Jeg nesten lyst til å foreslå at vi skal sykle fra Fiskebøl til Napp – for å se forholdene og hva vi tilbyr Lofotens befolkning. Dette er veier som er bygd for en helt annen tid, verken for den befolkninga og trafikken vi har – eller den eksporten Lofoten har av fisk, sier Fagerås til Lofotposten.

Fagerås peker på at forslaget om å skyve Lofoten ut i tid, kun er Statens Vegvesens høringssvar, og at resten handler om politikk.

– Det er kun et politisk trykk som kan få denne strekninga på plass, her må alle som vil det beste for Lofoten trykke på de knappene de kan. Tidligere har en nok ikke vært så god på å drive lobby inn mot storting og regjering fra Lofoten, det må til dersom veien skal inn, sier hun til Lofotposten.