Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i fiskeindustrien