Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i fiskeindustrien

foto