Seks søknader kom inn da stillingen ble lyst ut for andre gang