Jobber på for å få garasjen ferdig før snøen kommer

foto