− Som en følge av regjeringen sin koronainnstramming blir alle gudstenester avlyste i påsken, skriver Den norske kirke i et nyhetsbrev, ifølge Dagen.

Bak rådet står Kirkerådet, arbeidsgiverorganisasjonen KA, Bispemøtet og Norges Kirkevergelag.

Begravelser vil likevel kunne avholdes som planlagt, i følge Regjeringens råd og retningslinjer.

Dette stiller kirkene i Vågan seg også bak, så det blir ingen gudstjenester denne påsken.

Likevel skal det arrangeres digitale gudstjenester, som strømmes over Facebook, henholdsvis på Skjærtorsdag og 1. påskedag.

Mer informasjon om dette vil komme fortløpende.