Har fått endelig tillatelse til å bygge i Vestermyrveien

foto