Vil bruke kunstsenteret til midlertidige hybler

foto