− Uten svømmeundervisning i mer enn fem måneder

foto