Nordland Fylkeskommune

Kristin Risan fikk overrakt prisen av avtroppende fylkesråd for kultur Kirsti Saxi og påtroppende fylkesråd Christian Torset.

– Årets prisvinner er blitt betegnet som en brobygger, en uegennyttig støttespiller, en oversetter mellom storsamfunn og minoritet, og med en enestående evne til å kombinere kunstformidling med en dyp og ekte interesse i den hun formidler til. Hun har levert “gyldne øyeblikk” i omtrent hver eneste krik og krok av landsdelen vår, og deler raust av sin kunnskap og erfaring. Hennes virke gjennom mange år har blitt lagt merke til med stor interesse på nasjonalt nivå. Hun er kort fortalt helt uten sidestykke i Nordlands kulturliv, sa avtroppende fylkesråd for kultur Kirsti Saxi i sin tale til årets kulturprisvinner.

Kunstpedagog

Kristin Risan er født i Namsos og vokst opp på Smalåsen i Namskogan i Nord-Trøndelag. Hun er utdannet lærer ved Levanger lærerskole i 1972 og har siden virket som lærer, forfatter og kulturarbeider i Nord-Norge med et svært stort engasjement for oppgavene og med stor kjærlighet til alle menneskene hun har hatt med å gjøre. Risan har sitt daglige virke som kunstformidler ved Nordland kunstnersenter i Vågan.

Banebrytende formidlingsarbeid

Årets prisvinner ble nominert med følgende begrunnelse fra forslagsstiller:

«I 24 år har hun loset barn og unge i Nordland og resten av landsdelen gjennom samtidskunstens univers, og preget kunstfeltet med sitt banebrytende og omfattende formidlingsarbeid. I nær dialog med kunstnere har hun latt barn få ta del i kunstneriske prosesser og perspektiver; en form for læring som er mangelvare i dagens skole.

Gjennom Nordnorsk kunstnersenter har hun bidratt til over 120 000 elevmøter, samarbeidet med 200 kunstnere og bidratt til 600 produksjoner i Den kulturelle skolesekken. Gjennom dette arbeidet har hun også vært med på å sette Nordland på kartet i kunstsammenheng, for metoden hennes er nasjonalt anerkjent og blir trukket fram som et forbilde, noe tildelingen av Kongens fortjenestemedalje i 2014 vitner om.

Hennes evne til å se dem hun formidler for, hennes ståpåvilje og gjennomføringskraft, hennes ungdommelige nysgjerrighet og urokkelige tro på kunstens verdi, alt dette i kombinasjon med hennes rolle som mentor gjør at hun fortjener å hedres med Nordland fylkes kulturpris.»

– Kultur binder sammen mennesker

– Kulturopplevelser binder sammen mennesker, og gir livene våre innhold. Kultur er viktig for vår egen identitet, for å bryte ned barrierer og skape sterke fellesskap. Derfor må vi styrke, verdsette og løfte fram dem som legger ned verdifull innsats for kunst og kultur i Nordland – det er rett og slett en grunnleggende investering i livskvalitet for befolkningen vår. Derfor er blant annet Den kulturelle skolesekken så utrolig viktig som en del av den demokratiske grunnmuren for alle som vokser opp i samfunnet vårt, og derfor er det utrettelige arbeidet fra årets prisvinner så forbilledlig, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

I år pensjonerer hun seg fra sin stilling som kunstpedagog ved Nordnorsk kunstnersenter, men hun fortsetter i en ny tilværelse som frilanser.

– Jeg er hinsides glad og stolt over å ha fått denne prisen. Det er mange jeg må takke. Skolene og lærerne som har tatt meg så vel imot gjennom årene, kunstnere og mine kolleger på Nordnorsk Kunstnersenter. Ikke minst vil jeg takker alle ungene som har gitt meg så mange rike opplevelser gjennom årene, sier prisvinneren.

28 kandidater

Nordland fylkeskommunes kulturpris kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid til fremme av kulturlivet.

Kulturprisutvalget har i år bestått av fylkesråd Kirsti Saxi, representant Anette Amalie Åbodsvik Bang og representant Siv Dagny Aasvik. De tre har sammen gått gjennom hele 28 innkomne kandidatforslag fra hele fylket, med svært mange gode kandidater fra områder av det rike kunst- og kulturlivet i Nordland.

– Men det er ingen tvil om at årets kulturpris til Kristin Risan er veldig fortjent, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Christian Torset.

Kristin Risan under sin takketale i fylkestinget. Foto: Trond-Erlend Willassen