Dispensasjonen er gitt i henhold til §21 i forskrift om restriktive tiltak vedr. handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. Havila Kystruten vil i denne perioden fortsette arbeidet med å sikre refinansiering og eierskifte av Havila Capella. Dette skriver Havila Kystruten i en pressemelding.

- Det er selvsagt svært gledelig for oss at Utenriksdepartementet har gitt oss en dispensasjon fra sanksjonsforskriften. Det betyr at skipet nå ikke er sanksjonert, siden vi ikke opererer i strid med noen gjeldende sanksjoner, sier administrerende direktør Bent Martini.

- Vi takker våre samarbeidspartnere som aktivt har bistått oss i denne saken. Spesielt Samferdselsdepartementet har vært til stor støtte for oss, og bistanden vi har fått fra Norges Rederiforbund har også vært veldig nyttig for oss. Det er mange som har snudd seg raskt og jobbet døgnet rundt med denne komplekse saken knyttet til sanksjonsproblematikken. Klargjørende avgjørelse

Martini sier at Utenriksdepartementets konklusjon er svært klargjørende også med tanke på leverandører som er avgjørende for driften av skipene.

- Selv om vi hadde forventet og håpet på et positivt svar, er det veldig godt å få bekreftelsen som gjør at Havila Capella ikke er sanksjonert, sier han.

- Havila Kystruten er et norsk selskap, og våre skip seiler under norsk flagg. Denne beslutningen fra myndighetene gir oss en trygghet for fremtiden.

Utfordringen Havila Kystruten nå står ovenfor er at enkelte leverandører har behandlet Havila Capella som et sanksjonert skip, og varslet terminering av inngåtte avtaler.

- Vi forventer at leverandørene våre vil fortsette å gi oss støtte og service i tråd med våre samarbeidsavtaler nå som norske myndigheter bekrefter at Havila Capella ikke skal sanksjoneres, sier Martini.

Samtidig har Utenriksdepartementet i sitt svarbrev understreket at de ikke har tatt stilling til dispensasjon for forsikringsstillelse i saken. Forsikring av Havila Capella vil kreve særskilt dispensasjon etter søknad fra forsikringsselskapene.

- Med beslutningen til Utenriksdepartementet håper vi på en positiv tilbakemelding fra forsikringsselskapene og at de søker dispensasjon. Slik vi tolker det bør det være mulig å få denne dispensasjonen, sier Martini.

- Vi har full forståelse for at forsikringsselskapene må gjøre sine vurderinger, men vi håper de vil gjeninnsette forsikringsdekningen vår slik at Havila Capella så snart som mulig kan gjenoppta sine seilinger langs norskekysten.

Derfor er kystruten viktig

I sin beslutning har Utenriksdepartementet vurdert flere elementer Havila Kystruten mener var avgjørende for å få innvilget dispensasjon fra sanksjonsforskriften.

- Dette går på konkrete fakta om vår drift. Havila Capella er bygget for å operere kystruten mellom Bergen og Kirkenes i en avtale med Samferdselsdepartementet, og vil følgelig utelukkende operere i norsk farvann. Avtalen med Samferdselsdepartementet sikrer daglige anløp til 34 havner i Norge som gjør at befolkningen i disse områdene har tilgang til kritisk infrastruktur, som i tillegg til normal drift kan nyttes i kritiske og uforutsette situasjoner. Dette gir en trygghet for kystbefolkningen, forklarer Martini.

- Vi opererer også i nordområdene, områder med geografiske forhold som svært ofte har tøffe klimatiske forhold der det er vanskelig å ta seg frem på land. I perioder av året vil derfor skipene på kystruten bidra til en sikkerhetsgaranti for befolkningen for stabil og trygg transport når vær og andre forhold gjør det vanskelig å ta seg frem over land, og luftveistransport er utelukket.

Skipene langs kystruten er også en betydelig bidragsyter til sysselsetting og næringslivet langs kysten og på sjøen.

- Vår drift bidrar til betydelige synergieffekter for næringslivet, hvor skipene som seiler kystruten sikrer landsdelene stabil og god tilførsel av varer og tjenester, som igjen skaper grunnlag for et mangfoldig næringsliv. Dette inkluderer også turistnæringen, hvor skipene bidrar langt utover egen aktivitet til turisme og reiselivsaktiviteter i områdene vi har havneanløp. Skipene som seiler kystruten er helt klart viktige for verdiskaping, lokalt og nasjonalt, sier Martini.

Jobber aktivt for refinansiering Havila Kystruten har fått en dispensasjon til å operere Havila Capella i 6 måneder, og vil bruke tiden godt for å refinansiere skipet og skifte eierskap.

- Havila Kystruten vil fortsette med å jobbe aktivt for refinansiering av Havila Capella for å få et eierskifte på skipet, med målsetning om å finne en løsning før dispensasjonsperioden utløper, sier Martini.

- Målet vårt er at skipet skal eies 100 % av Havila Kystruten Operations AS, med en annen finansieringsløsning enn den vi har i dag. Frem til det er på plass skal skipet så fort som mulig tilbake i rute, slik at vi får utført vårt samfunnsoppdrag som er å operere den klassiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes, avslutter han.