Lege: – Ikke noe poeng å prøve å utsette seg for smitte

foto