Seks av ti bilister frykter å møte vogntog på glatte vinterveier