Tre forskjellige yrker, tre forskjellige kjønnsfordelinger