Nytt kart gir veivisning for å beskytte miljøet

foto