For en måneds tid siden opplyste Vågan-ordfører Frank Johnsen at Lofoten etter hvert får egen kjeveortoped.

– De jobber med saken i fylkesrådet. Den skal opp senest i junimøtet på fylkesting. Og den kommer til å bli løst, opplyste ordføreren til formannskapet den gang.

Fredag 19. mai ble nyheten offisielt bekreftet fra Nordland fylkeskommune.

Ordfører i Vågan, Frank Johnsen. Foto: Vidar Eliassen

Fylkesrådet ønsker å sette av penger til et kjeveortoped-tilbud i Lofoten. Forslaget innebærer at det hvert år kan kuttes opp mot 2000 reiser for pasienter som de siste årene har måttet reise til Bodø for å få behandling.

– Dette er en innmari god nyhet. Først og fremst er det positivt for de unge pasientene våre som nå vil slippe å ha så mye fravær fra skole, men det er også positivt for opp mot 700 ledsagere som ofte har måttet ta seg fri fra jobb, sier fylkesråden med ansvar for tannhelse, Christian Torset til fylkeskommunens hjemmeside.

Men 100 prosent avgjort er det ikke. For at forslaget skal gå gjennom, må fylkestinget stille seg bak på fylkestingsmøte i juni.

Dekker utstyr og lokaler

Fylkeskommunen vil først sette av 3,7 millioner kroner som skal dekke utstyr og lokaler. Og deretter sette av driftsmidler som skal dekke rundt 30 prosent av funksjonen hvert år.

Dette er det estimerte behovet i Lofoten. Reisekostnadene fra pasienter i Lofoten har alene beløpt seg på rundt fire millioner kroner hvert år, men disse pengene har gått fra et statlig budsjett, og er penger som fylkeskommunen ikke vil få tilført som kompensasjon for at tilbudet nå blir opprettet i Lofoten, ifølge Torset. Likevel vil fylkesrådet fortsette å jobbe for at staten også kan være med og finansiere deler av tilbudet.

Etterlengtet tilbud

Ønsket om et slikt tilbud i Lofoten har vært stort gjennom flere år, etter at den siste kjeveortopeden som var der flyttet.

– Men utfordringene har vært flere, og har vært knyttet til både økonomi og tilgang på fagfolk med rett utdanning, sier en glad fylkesrådsleder, Elin Dahlseng Eide.

Hun understreker at de har jobbet med etableringen over lang tid, men at de først nå får på plass økonomien, i tillegg til at de har fagfolk tilgjengelig som ønsker å etablere en slik praksis i regionen.

– Det er helt i tråd med fylkesrådets ambisjoner om at det skal være mulig å bo og leve i hele Nordland, sier Eide.

Kort tidshorisont

Midlene til å etablere tilbudet kommer som en følge av ekstra stor skatteinngang til fylkeskommunen i 2022. At nordlandssamfunnet går så godt har dermed direkte innvirkning på at tilbudet kan etableres, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik.

–Ja, når nordlandssamfunnet går så godt som det har gjort de senere årene, så gir det et større handlingsrom. Å få lov til å gi tilbake, spesielt til et tilbud som kommer barn og unge til gode, er ekstra fint, konkluderer han.

Fylkesrådet tror det ikke skal ta altfor lang tid før tilbudet er på plass dersom fylkestinget stiller seg bak forslaget i juni.

–Nå må selvsagt utstyr kjøpes inn, lokaler må ordnes og avtale med kjeveortoped skrives under, men jeg tror det vil komme på plass i løpet av rimelig kort tid, avslutter Christian Torset.

Uvisst hvor det blir

Når det gjelder hvor kjeveortopeden i Lofoten blir lokalisert, er det foreløpig ikke avgjort.

– Vi har sagt at ordføreren i Vestvågøy blir skuffet om det ikke blir på Leknes. Jeg har blir skuffet om det ikke blir i Svolvær. Men samtidig er vi glad at det kommer til Lofoten. For en løsning blir det, har Frank Johnsen tidligere uttalt.