Vågan på toppliste over vekst i folketall: – Jeg er veldig happy med utviklingen