Flere ønsker å bli Pianopedagog i Lofoten. Disse har søkt på stillingen

foto