– Det ble hyggelige samtaler om fjell, turer og Lofoten