Foreningens formål er å være et nettverk for profesjonelle kunstnere, kulturinstitusjoner og organisasjoner med tilhørighet til scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen, står det å lese i en pressemelding.

I det daglige vil foreningens navn være Scenekunst LOVE.

Initiativet kommer fra danser og koreograf Thomas Voll, bosatt i Hadsel. Han er også daglig leder i stiftelsen, mens Øystein Voll er styreleder. De øvrige styremedlemmen e er Lucjan Andrzej Golas, Svolvær, og Anette Tunheim Jakobsen fra Sortland.

Gjennom to år med pandemi og nedstenging, savnet Voll møtepunkter og mulighet for direkte kontakt med kollegaer i scenekunstfeltet.

– Foreningen vil samle, synliggjøre og styrke det mangfoldige profesjonelle scenekunstfeltet i regionen gjennom nettverkssamlinger, kompetanseheving, internt og utadrettet informasjonsarbeid og publikumsrettede aktiviteter, sier Voll.

Alle som jobber profesjonelt med scenekunst, og som er bosatt i eller har sterk tilknytning til Lofoten eller Vesterålen kan ifølge Voll bli medlem. Foreningens definisjon av scenekunst er bred, og favner blant annet musikk, dans, teater, performance, formidling, undervisning, teknikk og produksjon med mer.

Scenekunst LOVE har også en ambisjon om å lage en festival i regionen i løpet av de to neste årene, står det å lese i pressemeldingen.

– Vi har allerede samlet en fin gjeng, men vi har plass til mange flere. Om du jobber profesjonelt med scenekunst, er bosatt i Lofoten eller Vesterålen og savner et faglig fellesskap og nettverk, er du hjertelig velkommen til å bli medlem av Scenekunst LOVE, slår Thomas Voll fast.