– Vi har det travlere på sommeren enn vinteren

foto