Dette er politiets hovedhypotese i forsvinningssaken