Dette står å lese på Facebook-siden til Lofoten De Grønne Øyer.

Midlene skal gå til å kjøpe to helektriske renovasjonsbiler. Søknaden er et samarbeid mellom LAS, Lofotrådet og de to nevnte kommunene etter at førstnevnte ble partner i programmet Lofoten - De Grønne Øyene i 2030.

Miljødirektoratet har fremhevet helheten i prosjektet, der LAS må tenke nytt i forbindelse med den nåværende logistikkløsningen for å sette kjøretøyene i drift.

I mer sentrale områder med tilrettelagt infrastruktur og kortere avstander, er det mulig å direkte erstatte fossildrevne kjøretøy med elektriske alternativer.

– Med våre avstander og vårt klima er det mer utfordrende med tunge elektriske kjøretøy og derfor må LAS legge om sin egen logistikk for å klare å få det til, står det å lese.

Noen av fordelene med de nye kjøretøyene, er blant annet færre antall kilometer på veiene og mindre utslipp.

– Samtidig som det er med på å redusere støy og slitasje på veiene. Totalt sett vil dette tiltaket ha positive ringvirkninger langt utover selve investeringen, heter det.

Det står også å lese at støtten fra Klimasats er avgjørende for at et slikt tiltak kan gjennomføres i Lofoten.

– Og vi i Lofoten – De Grønne Øyene syntes det er utrolig gøy å se at LAS ønsker å gå foran og prøve ut det som kan bli de første helelektriske renovasjonskjøretøyene i regionen. Det er gjennom samarbeid at vi kommer til å nå målet om et lavutslippsamfunn. Støtten til disse kjøretøyene er et godt eksempel på hva vi kan oppnå når vi vi jobber sammen mot et felles mål.