– Oberst Birger Eriksen fra Lofoten er den person som i nyere tid har påvirket vår historie mest