Idrettshall og nytt rådhus opp i eiendomsforetaket