– En mulighet til å markere innsatsen mange har gjort for vårt land og vår frihet

foto