– Å snu busser ved Scandic, er åpenbart problematisk - også havnefaglig sett