Det sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal, i en pressemelding fra Nordland Fylkeskommune.

Han ber passasjerer på buss, båt og ferje om å beregne god tid, og planlegge med forsinkelser på samme måte som en ville gjort i en situasjon med dårlig vær, så lenge det er mye smitte i Nordland.

–Problemet med koronasmitte er at man aldri kan planlegge med hvor den kommer, eller hvem som blir rammet. Den kommer også enda mer plutselig enn en vinterstorm. Det betyr at buss, båt og ferje kan bli innstilt på svært kort varsel den kommende tiden, sier Bardal.

Han ber alle passasjerer følge nøye med på trafikkmeldinger de kommende ukene.

Prioriterer liv, helse og skoleskyss

Fylkesdirektøren er tydelig på at liv og helse og skoleskyss er områdene som er prioritert dersom situasjonen skulle bli så prekær at man må velge hvor kollektivtilbudet skal opprettholdes.

– Deretter må sambandene uten alternative reiseveier bli prioritert, sier Bardal.

At samband kan komme til å bli innstilt på kort varsel nå når samfunnet åpnes opp igjen, gjør situasjonen ekstra utfordrende.

–Mange arbeidsgivere vil gjerne ha ansatte på kontoret, og mange vil gjerne reise på ferie til andre deler av Norge og verden. Det gjør situasjonen krevende, når gjenåpningen også betyr at flere blir syke og må holde seg borte fra jobb, sier Bardal. Han peker på at det dessverre ikke er mulig å planlegge med dobbel eller trippel bemanning.

–Det er dessverre ikke nok tilgang på mannskap til å klare det, og det er også begrensninger i mulighetene for å flytte mannskap mellom fartøy, konstaterer fylkesdirektøren.

Smittetoppen enda ikke nådd

Allerede ser man en del smitte blant bussjåfører og båtmannskap, som gjør at trafikken på noen samband er berørt. Det er ventet at smitten i samfunnet kommer til å gå opp, og da er det sannsynlig at flere samband blir berørt, både på buss, ferje og hurtigbåt.

–I løpet av mars måned er smittetoppen ventet å komme i Nordland. På alle kollektivstrekningene våre er det planer for bortfall av mannskap og fartøy, men ikke i et slikt størrelsesforhold som vi nå trolig vil møte. Det vil dessverre få konsekvenser for passasjerene våre, sier Bardal. Vi har bedt operatørene om å ha kontinuitetsplaner på plass. Dette er planer for hvordan de skal opprettholde og prioritere aktiviteten når sykefraværet øker.

–Så lenge operatørene har gode kontinuitetsplaner på plass vil det forhåpentligvis ikke bli like ille som vi nå forbereder både oss selv, næringslivet og passasjerene våre på, avslutter Bardal.

Les også:Fikk frivilligprisen: – Tårene begynte å trille

Les også:Dette kan du finne på i vinterferien