− Det handler om å ha rom for å gi kjærlighet

foto