Utelukker ikke at Sp kan forlate regjeringen som følge av sykehussaken