Dette skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding fredag.

Det var 15. september at tilsynet først meldte at de måtte undersøke nærmere om det var forsvarlig, sett ut fra et konkurranseperspektiv, at Norwegian kunne kjøpe opp Widerøe.

Siden den gang har de hentet inn og analysert mer informasjon fra begge selskapene og andre aktører i markedet.

Kan bli høyere billettpriser

Vurderingen konkurransetilsynet har kommet frem til, er at konkurransen i markedet for luftfart, fortsatt kan bli betydelig svekket på grunn av oppkjøpet.

Konkurransedirektør Tina Søreide poengterer i pressemeldingen at markedet for luftfart er et stort og viktig marked for norske forbrukere.

Hun sier videre at oppkjøpet blant annet vil føre til at man går fra tre til to aktører på flere flyruter innenriks.

– Vi ser at det er reell risiko for at konkurransen i markedet kan bli svekket på en måte som fører til høyere billettpriser og dårligere rutetilbud for norske flypassasjerer.

Fare for svekket konkurranse

Det pekes blant annet på at det er fare for svekket konkurranse på flyruter der Norwegian og Widerøe i dag konkurrer mot hverandre. Her blir direkterutene mellom Bergen og Stavanger, og mellom Bergen og Trondheim, trukket frem.

Konkurransetilsynet har sent et såkalt grunngitt varsel til selskapene om de vurderer å forby oppkjøpet.

Varselet inneholder en detaljert beskrivelse av bekymringene de har. Prosjektleder i Konkurransetilsynet, Katrine Amdam, sier at det er tre forhold som kan svekke konkurransen.

– Med bare to aktører i markedet, kan det bli lettere å koordinere priser på innenriksnettet. Det kan også bli dårligere konkurranse på ruter der disse to selskapene i dag konkurrer mot hverandre. I tillegg er det fora for at bakketjenestene blir dyrere for konkurrerende selskap på henholdsvis Evenes, Alta og Kirkenes.

Gjør vedtak etter nyttår

Norwegian har selv foreslått avhjelpende tiltak knyttet til bakketjenester. Men siden forslaget ikke inkluderer alle konkurranseskadene som tilsynet foreløpig har lagt til grunn, er ikke det vurdert som tilstrekkelig for å godkjenne oppkjøpet.

Partene har fått en frist frem til 8. desember med å svare på Konkurransetilsynet sin foreløpige vurdering. Den endelige fristen Tilsynet har for å fatte vedtak i saken, er 3. januar neste år.