Etterlyser en politisk diskusjon om hvordan eldre kan ha et godt og aktivt liv

foto